Ölelj át

Ölelj át!

Sue Johnson

Sue Johnson pár- és családterapeuta, a forradalmian újszerű érzelemközpontú terápia megteremtője. Az ÉKT lényege az a felismerés, hogy a szerelem érzelmi kötelék, a szerelmes úgy szeretne kötődni partneréhez, mint gyermek az anyjához. A szeretetteljes felnőtt viszony kialakításának három feltétele van: az egymással szembeni nyitottság, az egymásra hangolódás és a kölcsönös válaszkészség. A szerelem lényegének érzelmi megközelítésével érthetővé válik a másik kiszámíthatatlan viselkedése, enyhül a felek szorongása, rettegése; reményt kapnak az élethalálharcot vívó párok. Aki úgy érzi, veszélyben van az érzelmi kapcsolata azzal az emberrel, akit valaha mindenkinél jobban szeretett, és hisz abban, hogy a szerelem több mint muris öt perc, sokat tanulhat ebből a könyvből.

Bárhová mész ott vagy

John Kabat-Zinn

Az éber figyelem gyakorlását a buddhista meditáció szívének tartják, de a lényege univerzális, és mély gyakorlati haszna van mindenki számára. Elménk hajlamos a gépies működésre és arra, hogy elveszítse a kapcsolatot a most-tal, azzal az egyedüli idővel, amelyben élünk, növekedünk, érzünk, szeretünk. Többnyire nem vagyunk ébren a jelen pillanatban feltáruló különleges szépségek és lehetőségek számára. Az éber figyelem lényegében a felébredettségről szól, a meditáció pedig nem más, mint a jelen pillanat éberségének módszeres kifejlesztése. Jon Kabat-Zinn, a ma már világszerte népszerű éber figyelmen alapuló stresszcsökkentő tréning kidolgozója nagy sikert aratott művében olyan útmutatást ad az éberségmeditáció gyakorlásához, melynek a mindennapi életünkben is hasznát vehetjük. Elsősorban személyes tapasztalatait osztja meg az olvasóval. Egyaránt szól a kezdőkhöz és a tapasztalt gyakorlókhoz, bárkihez, aki szeretné újra meg újra átélni a jelen pillanat gazdagságát.

Bárhová mész ott vagy
Emberi játszmák

Emberi játszmák

Eric Berne

Eric Berne (1910−1970) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így őt magát is meglepte, amikor kötete a művelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, „letehetetlen” olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett „játszmákat”. 1964-es első megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született.

A gyász

Verena Kast

Úgy tűnik, a halál lassan megszűnik tabutéma lenni. A gyászról és a gyászfolyamatról azonban még mindig nagyon keveset tudunk, pedig egy szeretett személy elvesztése, miközben óriási távlatokat nyit személyiségünk fejlődése szempontjából, nehéz feladat elé állít bennünket. A gyásszal járó fájdalom feldolgozása teszi lehetővé, hogy megváltozott helyzetünket elfogadjuk és új tartalommal töltsük meg. Így érkezhetünk el, az életben folytonosan ismétlődő búcsúzások kényszerében, önmagunk megvalósításának új szakaszához, egy új azonosságtudathoz.

A gyász
Ölelj át

A test lázadása

Dr Máté Gábor

A rák, a szenvedélybetegségek, sőt majdnem minden krónikus betegség visszavezethető a gyermekkori negatív élményekre és azok életünkre, viselkedésünkre és egészségünkre gyakorolt hatására – vallja a magyar származású, világhírű tudós, Dr. Máté Gábor. Tudományos kutatások eredményeit, páciensei példáit és saját tapasztalatait egyaránt felhasználva világítja meg, hogyan befolyásolják a korai élmények a stresszre adott reakcióinkat, s hogy miként hat a világról és más emberekről alkotott képünk az egészségünkre. Feltárja az egyre gyakoribb megbetegedések mögött álló társadalmi okokat, és ráébreszt arra, hogy csak akkor szállhatunk szembe hatékonyan a stresszbetegségekkel, ha felfedezzük gyermekkorunk mélyre temetett emlékeit, valamint ezek felnőttkori következményeit.

Sejtem...

Tari Annamária

Sokan vannak a közelünkben olyanok, akik - miközben minket sodornak tovább szokásos hétköznapi gondjaink - küzdelmet folytatnak az életükért. Egy onkológiai osztályon fekszenek, vagy otthon, hozzátartozóik körében próbálják legyűrni a betegséget, de már túl vannak életük egyik legnehezebb pillanatán, amikor közölték velük a diagnózist. Ez a könyv azért született, hogy segítséget nyújtson a betegség elfogadásában, a kezelések elviselésében és az élet minőségének a helyreállításában, a családtagoknak pedig a helyzet jobb megértésében és abban, hogy maguk is képesek legyenek érzelmi elfogadásra és támogatásra.

Bárhová mész ott vagy
Ölelj át

Ne lépkedjünk tojásokon!

Paul T. Mason, Randi Kreger

Úgy érzi, manipulálják, irányítják vagy becsapják? Heves, erőszakos és irracionális dühkitörések céltáblája? Úgy érzi, „tojásokon lépked”, hogy elkerülje a küszöbön álló összecsapást? Ha a válasz „igen”, akkor lehetséges, hogy a szerette borderline személyiségzavarban szenved. A Ne lépkedjünk tojásokon! a borderline személyiségzavarosok több mint félmillió barátjának és családtagjának segített e pusztító betegség megértésében, határaik meghúzásában és abban, hogy miként segíthetnek szerettüknek, hogy felhagyjon a veszélyes borderline viselkedésmódokkal. Jelen teljesen átdolgozott kiadás a borderline személyiségzavarral kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket is magába foglalja, és olyan megküzdő és kommunikációs készségeket is ismertet, melyek hasznosak a borderline ismerőssel való kapcsolat stabilizálásában. A könyv segítségével képes lesz megérteni a káoszt, kiállni önmagáért és érvényesíteni igényeit és szükségleteit, elsimítani a vitákat és konfliktusokat, megvédeni önmagát és másokat az erőszakos viselkedéssel szemben.

A szavak ablakok vagy falak

Dr. Marshall B. Rosenberg

Az erőszakmentes kommunikáció (EMK) az a feledésbe merült nyelv, amelyen azok az emberek beszélnek, akik törődnek egymással és harmonikus életre vágynak. Rosenberg doktor történetek, példák és párbeszédek segítségével kínál gyakorlati megoldásokat a nehéz kommunikációs helyzetekre. Amit megtanulhatunk a könyvből: A lehetséges konfliktushelyzetek békés párbeszéddé alakítását; Szakítást a dühbe és depresszióba torkolló gondolkodásmóddal; Olyan kifejezésmódot, amely segít elkerülni az ellenségeskedést; Az empátia gyógyító erejét felhasználva együttérzéssel kommunikálni; Minden megnyilvánulásban meghallani a `köszönöm` és a `kérem` szavakat; Teljesebbé tenni az életet magunk és mások számára.

Bárhová mész ott vagy
Ölelj át

Relaxáció Megnyugvás Belső Béke

Bagdy Emőke

Elfáradtál? Feszült vagy? Nem tudsz elég jól koncentrálni? Nem megy a tanulás elég hatékonyan? Döcög az egészséged? Ideges tünetekkel bajlódsz? Neked készült ez a segítség! Tegyél próbát, miképpen tudod a rejtett belső erőket a szolgálatodba állítani! Tanuld meg felhasználni erőforrásaidat! Állj szóba a belvilággal, az érzelmi tudatoddal, amely bölcsebb, mint gondolnád. Csak a tapasztalatodban bízz! Mindent megtudsz, megismersz, ha kipróbálod az elmédben rejlő kincsek felhasználását. A kötet bevezet a relaxáció és a meditáció alapjaiba, hogy jobban értsük azt a csodálatos világot, amelybe a hangoskönyv segítségével belépünk. A CD-n hét, Bagdy Emőke által összeállított és vezetett relaxáció/meditáció szerepel mp3 formátumban. A programok között akad stresszmentesítő mélyrelaxáció; koncentráció-fejlesztő meditáció; gyors, hatékony önellazítás; egészséggondozó meditáció és a teljesítményhelyzetekre felkészülést megerősítő relaxáció is. Szövegük a könyvben nyomtatott formában is szerepel, azok számára, akik saját hangjukon szeretnék rögzíteni és hallgatni a gyakorlatokat.

Egymásra hangolva

Gary Chapman

Ez a könyv Amerika- és Európa-szerte nagy sikert aratott. Feltétlenül nyereséges számunkra, hogy magyarul is olvashatóvá vált. Szerzője - Gary Chapman - a kommunikáció-pszichológia eredményeire alapozva újabb fontos felfedezést tesz: a szeretetközlés többféle csatornán át történhet, de mindenki csak azt az adást képes fogni, amelyre neveltetés közben, közvetlen környezete és személyes hajlamai hatására ráhangolódott. Ezért gyakran megtörténik, hogy a szeretett személy a szerelmi lángolás abbahagyása után nem érzi, nem fogja fel, hogy társa szereti őt. Sok házastársi kapcsolat szenved kárt emiatt. Pedig a megoldás egyszerű: fel kell ismernünk és meg kell tanulnunk társunk "szeretet-nyelvét".

Bárhová mész ott vagy
Ölelj át

Szavakkal verve

Patrícia Evans

Mit tehet egy nő, ha a partnere unos-untalan szóbelileg bántalmazza: leszólja, lekezeli, megalázza őt? Egyáltalán: ha felismeri, hogy egy párkapcsolat nemcsak tettleges, hanem szóbeli bántalmazással is tönkretehető? Hogyan változtathat partnere szavakkal verő, egyszerre védekező és támadó magatartásán? Miként döntheti el, hogy kapcsolata még megmenthető-e, vagy már nem érdemes több energiát vesztegetnie rá? Ezekre a kérdésekre válaszol ez a könyv, melynek neves amerikai szerzője rendszerezi az olvasó számára a szóbeli hántások, a szavakkal való visszaélés lehetséges változatait, az ilyen problémákkal teli, ám megfelelő tudatossággal még életképessé tehető kapcsolatoktól a végképp menthetetlenekig. Mivel a bántalmazó párkapcsolatokban a fizikai erőszakot rendszerint szóbeli bántalmazás előzi meg, a rendszeres verbális erőszak észlelése különösen fontos a másik feletti uralkodásra hajlamos ember korai felismeréséhez. A megelőzésen túl a könyv gyakorlati ötleteket is ad a személyes biztonság kialakításához és - amennyiben ez lehetséges - a szóbeli erőszak eszközével élő partner magatartásának megváltoztatásához.

Jelenetek egy házasságból

Jelenetek egy házasságból

A Jelenetek egy házasságból Bergman egyik legjelentősebb és legnépszerűbb filmje. A kor röntgenlenyomata a konvencionális és kispolgári házasság kudarcáról. Két remek színész, Liv Ullmann és Erland Josephson – akik egyúttal Ingmar Bergman állandó színészei és barátai – játsszák el a kétpólusú világ, a nő és férfi konfliktusokkal teli életét. Ingmar Bergman három hónapig írta könyvét, de egy fél élet tapasztalatai sűrűsödnek benne. „Valahogy megszerettem ezt a két embert, míg velük foglalkoztam. Eléggé ellentmondásosak lettek, néha félénkek, gyerekesek, néha egészen felnőttek. Rengeteg butaságot összebeszélnek, néha meg valami okosat mondanak. Félénkek, vidámak, önzők, buták, kedvesek, okosak, önfeláldozók, ragaszkodók, mérgesek, szelídek, szentimentálisak, kiállhatatlanok és szeretetre méltók. Egyszerre.” – írja róluk Bergman. Egy mai házasság felbomlásának történetét meséli el Ingmar Bergman humorral, keserű igazságokkal; a szeretet és taszítás bonyolult lélektanát igyekszik ábrázolni ebben a műben. Egy házaspár zökkenőkkel teli életét jeleníti meg, nem hétköznapi módon. Mindannyiunk problémáit boncolgatják saját életük tárházán keresztül.

City Island

Amikor Vince Rizzo-t (Andy Garcia) – aki börtönőrként dolgozik, de színészi karrierről álmodik – megkérdezik a dráma tagozaton, mi a legnagyobb titka, a válasza események olyan sorozatát indítja el, amely teljes káoszba sodorja eddig nyugodtnak mondható életét. Vince eddig hétpecsétes lakat alatt tartotta a fájdalmas igazságot családjáról, ám most rájön, hogy mindenkinek – beleértve feleségét, egyetemista lányát, ex-fegyenc fiát, karizmatikus színpadi partnerét Emily Mortimer, de még a dráma tanárát Alan Arkin is – hasonló titkai vannak… A titok az, amit az egyén, vagy a család el akar fedni valaki/valakik elől. Általában olyan tények, információk, amelyek nem kerülhetnek felszínre, mert fájdalmat és bűntudatot okoznak, konfliktust szülnek. Az elfeledett információt a családterápiás szemlélet megbetegítő tényezőnek tekinti, hiszen a nagy titkolózásban a családok megbetegedhetnek. A családnak egy olyan közegnek kell lennie, ahol a gyerekek és a szülők is biztonságban érzik magukat, megbíznak a többiekben.

City Island
Kényszerleszállás

Kényszerleszállás

Whip Whitaker (Denzel Washington) kapitány a légi közlekedés tapasztalt pilótája, aki álmából felriadva is csodával határos módon teszi le a meghibásodott gépet, megmentve így közel száz utas életét. Valóságos nemzeti hősként ünneplik, de mivel néhány utas és a személyzet két tagja mégiscsak életét veszítette a katasztrófában, vizsgálat indul a felelősség megállapítására. Kiderül, hogy Whitaker nemcsak közvetlenül felszállás előtt, de még repülés közben is fogyasztott alkoholt, és vérében kokain nyomait is megtalálják. Miközben megpróbálja bebizonyítani, hogy mindez semmilyen szerepet nem játszott az események bekövetkezésében, nyomon követhetjük a tehetséges pilóta alkohol-függőséggel folytatott, kilátástalannak tűnő harcát is. Az alkoholizmus Magyarországon népbetegség, súlyos népegészségügyi és társadalmi probléma: becslések szerint a felnőtt lakosság legalább 10 százalékát érinti. A problémás ivásnak többféle oka van: genetikai, élettani, pszichés és társas tényezők mind belejátszanak, de ezek az okok nem egyformán hatnak mindenkire. Néhány nagyivónál pszichológiai vonások, pl. impulzivitás, alacsony önértékelés, az elismerés igénye indítják a "helytelen" ivási szokásokat. Néhányan azért isznak, hogy megküzdjenek érzelmi problémáikkal vagy "gyógyítsák" azokat. Társas és környezeti hatások – például a társak felől érkező nyomás és a könnyű hozzáférés – is kulcsszerepet játszhatnak. A szegénység, a testi vagy szexuális bántalmazás elszenvedése növeli az alkoholfüggőség kialakulásának kockázatát.

Melankólia

A depresszió makacs és nehezen kezelhető betegség. Nemcsak a szenvedő alany életét keseríti meg, hanem igazából mindenkiét, aki kapcsolatban áll vele. Justine (Kirsten Dunst) és Claire (Charlotte Gainsbourg) testvérek, ám nem sok közös van bennük. Justine súlyos depresszióban szenved, pedig látszólag mindene megvan, mégis képtelen bárminek örülni az életben. Míg nővére mindig optimistán tekint a jövőbe, és bízik abban, hogy húga képes felépülni, közben pedig saját családjára, férjére (Kiefer Sutherland) és kisfiára is figyel. A depresszió legfőbb tünetei közé tartozik a mélyenfekvő hangulat, az örömre való képesség elvesztése, ami mellett megjelenik energiahiány, az aktivitás és produktivitás csökkenése. A gondolkodás lelassul, nem megy olyan gyorsan, mint korábban. Az étkezésre is kihat, az étvágy csökken, aminek következménye súlyvesztés, vagy fokozódik, „bánatunkban eszünk”. A libidó csökkenése is megfigyelhető, a szexuális vágy akár teljesen meg is szűnhet. Kihat az alvási szokásokra, az alvásciklus megváltozik, legtöbbször álmatlanság jelentkezik. Nem ritka jelenség az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok megjelenése. A depressziós embert negatív én-kép jellemzi (alacsony önértékelés, nem bízik magában, csak a rossz dolgokat hangsúlyozza személyével kapcsolatban), tapasztalatait negatívan értelmezi (egyfajta sötét szemüvegen át látja a világot, mindenben csak a rosszat veszi észre), valamint a jövőképe negatív (kilátástalannak tartja jövőjét, el sem tudja képzelni, hogy később jobb legyen neki). A betegség gyógyítására biológiai oldalról a depresszió tüneteinek enyhítésére a gyógyszeres kezelés javallott. Súlyos depresszió, öngyilkossági gondolatok felmerülése esetén szükségszerű pszichiáterhez fordulni! Másfelől, pszichológiai oldalról a pszichoterápia jelenti a gyógyulás útját, ami a problémát kiváltó személyiségtényezők feltárásával és fejlesztésével igyekszik a depressziót oldani és biztosítani, hogy a személyiség védelmet nyerjen a későbbi visszaeséstől. Fontos cél az egészséges és realisztikus önértékelés helyreállítása, melyhez a negatív érzések átdolgozásán keresztül vezet az út. Továbbá nagy teret kapnak a gondolkodási stratégiákat előtérbe helyező (kognitív) terápiás módszerek, amelyek azzal az alapfelvetéssel dolgoznak, hogy a betegségek kialakulásában nagy szerepet kapnak a hiedelmeink és egyes gondolkodási tévutak, hibák. A pszichoterápia és a gyógyszeres kezelés gyakran kombináltan előnyös.

Ha a férfi igazán szeret
Jelenetek egy házasságból

A bakancslista

A történet főszereplője két idős férfi, akiknél daganatos betegséget diagnosztizálnak, majd azt is, hogy legfeljebb egy évük van hátra. A kegyetlen prognózison kívül az is összeköti őket, hogy egy szobában laknak. Egyébként ellentétei egymásnak. Az egyik fekete, a másik fehér, az egyik szegény, a másik gazdag, az egyiknek családja van, a másiknak egy lánya, akit évek óta nem látott. A szegényebb filozófiatanára annak idején azt javasolta az osztályának, hogy írjanak össze egy úgynevezett bakancslistát arról, mit akarnak az életben megcsinálni, mielőtt meghalnak. A diákok elhatározzák, hogy megírják listájukat, és a pontokat sorra véve beteljesítik titkos vágyaikat. A két, egymástól teljesen különböző ember elhatározza, hogy hátralevő idejükben végrehajtják mindazt, amiről álmodoztak. Magyarországon még mindig sokszor halállal azonosítjuk a daganatos megbetegedéseket. Aki ott áll az orvos előtt, és azt hallja, hogy daganatos betegséget valószínűsítenek nála, azonnal halálfélelmet él át. Ez a helyzet lelkileg nagyon megterhelő. Olyan krízist tapasztalhat, amelyet a szokványos problémamegoldó módszerekkel kezelni nem lehet.

Tha Affair- sorozat

Az ártalmatlannak tűnő affér tényleg mindent felforgat: családokat szakít szét, házasságokat tesz tönkre és valakinek még az életébe is kerül. A rejtélyt nagyon távolról és lassan közelítik meg. A sorozat fő érdekessége, hogy minden részt két nézőpontból látunk. Egy viszony kibontakozását mondják el, de tudjuk, hogy ennél jóval súlyosabb történt, hiszen minden rész lényegében egy vallomás, amiben egy nyomozónak mesélik el a nyáron történteket. Néha a két mese tényleg fedi egymást, néha apró részletekben térnek csak el, ami akár amiatt is lehet, mert máshogy emlékszik egy férfi és más részletekre figyel egy nő, főleg több év távlatában. Noah író, aki boldog házasságban él három gyerekükkel, gazdagságban, amit felesége szülei tesznek lehetővé. Az ő elbeszélése alapján áldozatként jelenik meg, akit behálózott Alison, a csábító, ő pedig csak sodródott az eseményekkel. Alison szemszögéből már teljesen más képet kapunk: ő, a gyermekét (4 éve) gyászoló, fájdálmába burkolózó nő, akinek eszébe sem jut idegenekkel flörtölni, hiszen minden igyekezetével a házassága megmentésére törekszik. De hogy mi is folyik itt igazából? A sorozat írója szerint az igazságot valahol félúton kell keresni: mindketten félig hazudnak, de félig igaz is a sztorijuk.

City Island
Jelenetek egy házasságból

Temple Grandin

Az egyik leghíresebb Asperger-szindrómás, azaz magasan funckionáló autista igaz történetét mutatja be. Temple Grandin sorsában az az egyedülálló, hogy autizmusa ellenére is sikeres karriert épített, és képes – ráadásul nagyon érzékletesen - beszélni is arról, mivel jár ez az állapot, és ő hogyan éli meg azt. A Claire Danes főszereplésével készült film nagyon közel hozza a nézőt ahhoz, milyen lehet autistaként élni, emellett pedig egy nagyon drámai, felemelő történetet mesél el. Dr. Temple Grandin professzor az állattartást segítő eszközök kifejlesztésével szerezte hírnevét. Hároméves volt, amikor az autizmust diagnosztizálták nála. Az orvosok azt javasolták az anyjának, hogy adja intézetbe. Ám ő inkább nevelőt fogadott, aki fáradságos munkával elérte, hogy Temple beszélni és írni kezdjen. Miközben a középiskolában a diákok gúnyolódásának céltáblája lett, néhány tanára rájött, hogy a lányt érdeklik az állatok. Az egyetemen pszichológiát és zoológiát tanult, majd ledoktorált, és a nagyüzemi állattartás szakértője lett.

Most már elég!

Minden csodálatosan alakul Slim (Jennifer Lopez) életében. Megismerkedik a jóképű Mitch-el, és esküvőjük után nem sokkal megszületik kislányuk is. A tökéletes boldogság azonban szertefoszlik, mikor Slim megismeri férje rejtett, sötét oldalát. A brutális férj a veréstől sem riad vissza, hogy sakkban tartsa feleségét. Az egyetlen kiút a szökés a pokollá vált családi fészekből. Mitch azonban ördögi módon a nyomukra bukkan, pénze és befolyásos barátai segítségével mindenhol fenyegeti őket. Anya és lánya már sehol sincsen biztonságban. Slimnek nincs más választása: a menekülés helyett fel kell vennie a harcot. Megkezdődik a küzdelem életre, halálra. A családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs vagy ex-partner kísérletet tesz, vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, élettárs stb.) fölött hatalmat – testi, lelki, anyagi vagy jogi dominanciát – tud gyakorolni. Az erőszakot a gyakorlatban tágan kell értelmezni: beletartozhat a lelki terroron túl szidalmazás, verekedés, súlyos testi sértés, életveszélyes fenyegetés stb. A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozik a partner-partner közti, illetve az idősebb családtag bántalmazása és a gyermekbántalmazás is, a családforma lehet akár egyszülős család is.

City Island
Jelenetek egy házasságból

A lehetetlen

Henry Bennett (Ewan McGregor) feleségével, a gyönyörű Mariával (Naomi Watts), és három fiukkal Thaiföldre utazik, hogy ott ünnepeljék meg a karácsonyt. Két nappal később hurrikán söpör végig az egész területen. A család a katasztrófában elszakad egymástól. Maria súlyos sérüléseket szenved, és egy távoli kórházba kerül, ahonnan, Lucas fia (Tom Holland) legnagyobb rémületére nyom nélkül eltűnik. Az országot sújtó káoszban lehetetlen bárkit is megtalálni. A család valóban megtörtént esete rendkívül megható. Képtelenség felfogni, hogyan lehet túlélni egy ilyen megrázkódtatást. Nehéz belegondolni, hogy milyen összefogásra, és emberfeletti erőfeszítésre lehet szüksége egy családnak, egy ilyen nehéz helyzetben.

A vadászat

A nemrég elvált Lucas egy vidám baráti társaság megbecsült tagja, gondoskodó apa, megbízható munkatárs. Egy óvodában dolgozik asszisztensként, szereti a munkáját, és a gyerekek, kollégák is kedvelik őt. Egyik kolléganőjével randizni kezd, és úgy tűnik, magánélete is mederbe kerül. A harmonikus hétköznapok azonban egy pillanat alatt omlanak össze egy apró füllentés hatására: az egyik kislány, legjobb barátja gyermeke az óvodában azt mondja, hogy Lucas tett vele valamit. A gyermeki hazugság visszafordíthatatlan károkat okozva szabadul el, a magára maradó, védtelen Lucas pedig értetlenül áll az események előtt. A vadászat tökéletesen mutatja be a tömeg erejét egy átlagos, idillinek tűnő kisközösségben. Lehet, hogy az egyik pillanatban még egy mindenkiért van, de ha valakinek folt esik a jó hírnevén, egyesített erővel támadnak rá.

City Island
Jelenetek egy házasságból

Ha a férfi igazán szeret

Ha alkoholproblémákról beszélünk, legtöbbször férfiakkal azonosítjuk ezt a problémát, női alkoholizmusról beszélni a mai napig tabunak számít. A társadalom jobban elítéli a nők túlzott alkoholfogyasztását, mint a férfiakét. Figyelemre méltó, hogy mindkét nem képviselői intoleranciát mutatnak a nők alkoholizmusával kapcsolatban és nem ritka, hogy az alkoholista nők is utálat érzését mutatják amikor erről beszélnek. A túl sok stressz miatt, de a környezet elítélése miatt is, sokuk rejtőzve kezd el inni. Ha a férfi igazán szeret című film Alice (Meg Ryan) és Michael Green (Andy Garcia) házasságát mintaszerűnek mutatja be. Szenvedélyesen szeretik egymást, minden gondjukat-bajukat megosztják egymással és van két gyönyörű lányuk. Olyanok ők együtt, mint ahogy a képeslapokban a boldog családokat ábrázolják. De a romantikus felszín mögött ott lapul Alice szörnyű titka, amelyet nem csak családtagjai, hanem saját maga elől is rejteget. Ez a titok, mint egy időzített bomba, egyik pillanatról a másikra válságba sodorja Alice és Michael harmonikus házasságát, fenekestül felforgatja addigi életüket. De a családtagok egymás iránt érzett szeretete, elkötelezettsége és mindannyiuk lelkiereje lehetővé teszi, hogy a nagy robbanás után újra összeszedjék az apróra tört cserepeket és megpróbáljanak közösen szembenézni Alice problémájával.

Top