Módszer

Az első találkozás alkalmával a páciens részletesen elmondhatja a problémáját. Megnyugtató lehet számára, hogy senki sem sürgeti, nyugodtan végiggondolhatja, hogy miről szeretne beszélni. Itt tapasztalhatja meg először, itt szerezhet benyomást arról, hogy a feltett kérdések alapján mennyire képes vele empatizálni a pszichológus, milyen érzéseket, gondolatokat kelt benne, esetleg miként készteti őt tovább gondolkodásra. Átélheti, hogy hogyan tud feloldódni mellette, vagy mennyire kap tőle szakszerű, nyílt tájékoztatást és visszacsatolást. Az első találkozás végén a kliens összefoglalót kap a várható terápiás munka tartalmi részéről, ami érinti az alkalmazott módszereket, a kereteket, az ülések gyakoriságát, az időpontokat és azok módosításának lehetőségeit, valamint a fizetési feltételeket. Ezen információk birtokában a páciens alaposan végig tudja gondolni, hogy szeretné-e vállalni a közös munkát. Az alkalmazott módszer nagymértékben függ a kliens által megfogalmazott probléma jellegétől.

Alkalmazott módszerek

dot

Segítő beszélgetés

A segítő beszélgetés során mindig a kliens aktuális gondjaiból, nehézségeiből indulunk ki. Magánéleti, családi, munkahelyi, egészségi problémák okozhatnak olyan konfliktusokat, amelyek megértéséhez és megoldásához, elfogadásához szakember segítségére lehet szükség. A nehéz élethelyzet, a normális életvitel megakadása, gyakran hangulatromlással, stressz-növekedéssel, a félelemérzés elhatalmasodásával jár. Tehetetlennek, tanácstalannak érezheti magát ebben a pszichésen megterhelő helyzetben. Készen áll ugyan a változásra, azonban a módját nem találja. Érzések kerülnek felszínre, és a kapcsolat bizalmi fokától, valamint a kliens személyiségének érettségétől és épségétől függően megtörténik azok kognitív átdolgozása, azaz megértése, tudatosítása. A pszichológus úgy segíthet, hogy a kliensben meglévő érzések empatikus visszatükrözése révén a páciens tulajdonképpen önmagával, saját érzéseivel, gondolataival találkozik. Ez a tükrözés a kliens számára külső realitásnak tűnhet, mivel mástól hallja, ezáltal tudatosulhatnak az elfojtott érzések, történések. Ennek során a kliens tulajdonképpen elkezd önmagára figyelni, önmagával foglalkozni, a benne zajló lelki folyamatokat megérteni.

dot

Relaxáció

Szorongásos állapotok kezelésére, stresszcsökkentésre igen hatékonyan alkalmazható technika. A relaxáció összefoglaló elnevezése azoknak a különböző technikájú pszichofiziológiai, pszichoszomatikus, önszabályozó, önlazító módszereknek, melyekben a testi lazulás a pszichikus egyensúly helyreállítását, a pszichofiziológiai folyamatok rendeződését, a személy egészségesebb életvitelét segíti elő. Számos pozitív hatása lehet: az immunaktivitás, az éberség fokozódása, indulatok és érzelmek szabályozási képességének elősegítése, vérnyomáscsökkenés, kellemesebb közérzet, pihentetőbb alvás.

dot

Viselkedésterápia

Olyan módszerek együttese, amelyek az egyén és környezete közötti kapcsolatban bekövetkező zavarok megszüntetését célozzák. Ennek érdekében kontrollálják az egyén környezetét, továbbá arra törekszenek, hogy az egyén, saját viselkedése és annak következményei fölötti uralomra tegyen szert. Célja a maladaptív viselkedésformák kedvező irányú befolyásolása, valamint a hiányzó, de szükséges magatartásformák kialakítása a tanuláselmélet törvényszerűségei alapján. Hatékonyan alkalmazható a külvilág számára is jól megfigyelhető viselkedészavarok fennállása esetén, pl. fóbiák, kényszerek, szexuális funkciózavarok, impulzus kontroll zavarok, kóros szokások (dohányzás, alkohol abúzus, játékszenvedély), evészavarok stb. eseteiben.

dot

Kognitív terápia

A gyakorlatban leginkább együttesen alkalmazzuk a kognitív és viselkedésterápiás módszereket a hatékonyság érdekében. A kognitív terápia célja a hibás, káros, maladaptív gondolkodási mintázatok felismerése és megváltoztatása. A kognitív terápiás elemek abban segítik a pácienst, hogy felismerjék hibás gondolkodási folyamataikat, azonosítsák a gyakran visszatérő negatív automatikus gondolatokat, amelyek a legkülönbözőbb szituációkban megjelennek, és negatív érzelmeket eredményeznek. A terápia célja ezeknek a torzított gondolatoknak, valamint a mélyen húzódó téves vélekedéseknek, hiedelmeknek a felismerése és megváltoztatása. A félreértelmezések azonosítása, korrekciója és a reálisabb helyzetértelmezés kialakítása a pszichés problémák csökkentéséhez vezet. Hatékonyan alkalmazható unipoláris affektív zavarok, generalizált szorongás, fóbiás-szorongásos zavarok, pánikzavar, evészavarok, poszttraumás stressz, alkalmazkodási zavarok, szomatoform zavarok eseteiben.

dot

KIP

A rövidítés jelentése: katathym imaginatív pszichoterápia. Az eredetileg katathym képélménynek nevezett pszichoterápiás eljárás Hanscarl Leuner nevéhez fűződik. A KIP során az imagináció irányítás mellett történik. A terapeuta néhány egyszerű instrukcióval segít a kliensnek módosult tudatállapotba kerülni, majd ettől kezdve folyamatos párbeszéd zajlik kettejük között. A KIP a kliens személyiségének mélyrétegeit mozgatja meg, és olyan tartományokhoz fér hozzá gyógyító módon, ahová a verbalitásra alapozott terápiás eszközök nem nyernek bebocsátást. A tudattalan tartalmai, beleértve a mélyen gyökerező félelmeket és szorongásokat, szimbólumok formájában jelennek meg. A kliens e szimbólumokkal találkozik, s ha szükséges, megküzd velük, természetesen a terapeuta támogató jelenléte mellett.

dot

Ego-state

John és Helen Watkins írta le először ezt a technikát. Elméleti hátteréül az a modell szolgál, amely szerint az én (ego) nem homogén entitás, hanem több részből áll, ami egészséges emberekre is jellemző lehet. A több én-rész (ego-state) létére a szokványos differenciálódás, a fontos személyek introjekciója, illetve az elszenvedett traumák szolgálhatnak magyarázatul. A módosult tudatállapotban zajló terápia célja az én-részek megszólítása, azok elérése, hogy a személyiségen belül, az egymástól elkülönült részek egymással szóba álljanak, s ily módon megnyíljon az az út a személyiség hatékony újraszerveződése előtt. Feltárhatjuk, hogy az egyes személyiség részek mikor keletkeztek, mi hozta létre őket, és mit próbálnak megvalósítani. Amit megpróbálnak megvalósítani, az rendszerint korábban adaptív, kívánatos volt, de hosszútávon negatív következményekkel járhattak. A terapeutának ezért egy pozitívabb összefüggésben újra kell alkotni ezen célkitűzéseket.

Top